Thân gửi: Các bạn sinh viên cử nhân chính quy toàn trường

 

Trường đã thành lập Quỹ Học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên vượt qua khó khăn để học tập và vươn lên.

Để chuẩn bị cho đợt trao học bổng đầu tiên, Phòng Công tác sinh viên thông báo cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đăng ký tham gia xét Học bổng, cụ thể gồm các thông tin sau:

1. Đối tượng cấp học bổng

- Cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập, rèn luyện. 

- Cấp học bổng khuyến học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn học tập và trau dồi tiếng Anh.

Sinh viên đã nhận các học bổng khác sẽ không được đưa vào danh sách để xét học bổng “Đồng hành cùng sinh viên”.

2.  Các loại học bổng

- Học bổng dài hạn (Học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc): 05 suất/1 năm (xét trong đợt 1)

- Học bổng trợ cấp đột xuất và học bổng học tiếng Anh: 7 suất

3. Giá trị học bổng

- Mức học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc: 500.000đ/tháng x 10 tháng/1 năm

- Mức học bổng trợ cấp đột xuất và học tiếng Anh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 2.000.000đ/1 lần/1 năm.

4. Hồ sơ đăng ký

1. Học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc: Theo mẫu hồ sơ của nhà tài trợ (kèm theo)

2. Học bổng trợ cấp đột xuất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập, rèn luyện, hồ sơ phải có:

a- Biên bản họp lớp đề xuất/giới thiệu sinh viên

b- Bảng điểm học tập, rèn luyện của sinh viên được đề xuất thể hiện sự vươn lên của sinh viên.

c- Có các bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn của sinh viên

3. Học bổng học tiếng Anh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn học tập và trau dồi tiếng Anh, hồ sơ phải có:

a- Biên bản họp lớp giới thiệu/đề xuất sinh viên

b- Kế hoạch học tập môn tiếng Anh của sinh viên và dự kiến kết quả đạt được so với trình độ hiện tại của mình sau thời gian 1 năm (ghi rõ điểm tổng kết môn tiếng Anh của học kỳ I năm học 2017-2018 và dự kiến điểm tổng kết của năm 2018-2019);

c- Bản cam kết không đạt kết quả như kế hoạch đề ra phải trả lại học bổng cho Quỹ;

d- Các bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn của sinh viên.

Minh chứng có hoàn cảnh khó khăn: Bản phô tô sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, hồ sơ chữa bệnh hiểm nghèo của người thân trong gia đình, gia đình gặp thiên tai có xác nhận của chính quyền địa phương…

5. Thời gian

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 26/02/2018 đến 15/3/2018

- Thời gian họp xét: Ngày 30/3/2018 (xét cùng buổi Hội đồng Khen thưởng kỷ luật học kỳ I năm học 2017-2018)

- Thời gian công khai danh sách sinh viên dự kiến đạt học bổng: từ ngày 02/4 đến 06/4/2018

- Thời gian nhận học bổng: sau khi có Quyết định cấp học bổng, sinh viên nhận tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán khi được thông báo.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên – Phòng 104 Nhà A (SĐT: 024 62662488, email: ctsv@huph.edu.vn).

Chi tiết Quy định về Quỹ học bổng "Đồng hành cùng sinh viên" kèm theo

Mẫu đăng ký học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc