Nhà trường gửi tới các bạn CSV Cử nhân Y tế công cộng thông tin tuyển dụng đặc cách 01 vị trí  tại Cục Môi trường Y tế - Bộ Y tế.

Chi tiết liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên: 024 62662488 hoặc 0986 810 131 (CN. Trần Thị Thanh)