Nhà trường gửi tới các bạn CSV thông tin tuyển dụng 01 vị trí trợ lý Dự án  Hpet Trường Đại học Y tế công cộng.

Chi tiết mô tả công việc gồm:

1. Thông tin chung về dự án                                                                                             

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (viết tắt là Dự án HPET) do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản được triển khai tại 28 trường đại học, cao đẳng và khoa Y. Các hoạt động can thiệp của dự án sẽ được triển khai tại 15 tỉnh và 62 huyện nghèo. Mục tiêu chung của dự án là “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở”.

Dự án bao gồm 4 hợp phần, trong đó hợp phần 2 chú trọng tới “Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế”. Hoạt động 2.1.3.b về việc phát triển bốn (04) chương trình đào tạo dựa trên năng lực quản lý cơ bản cho cán bộ quản lý y tế các tuyến thuộc hợp phần 2 và hướng tới thực hiện mục tiêu của tiểu hợp phần 2.1 là “Nâng cao năng lực quản lý y tế”. Hoạt động này đã được Bộ Y tế, Ban quản lý dự án HPET trung ương giao cho Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế - Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện, với sản phẩm đầu ra chính là xây dựng các chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý Sở y tế, bệnh viện, y tế dự phòng, và thanh tra y tế dựa trên khung năng lực quản lý cơ bản, phù hợp với bối cảnh Việt Nam và đáp ứng được các tiêu chuẩn trong khu vực.

Để hỗ trợ hoạt động xây dựng chương trình đào tạo nêu trên, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế - Trường Đại học Y tế Công cộng cần tuyển một trợ lý dự án.

2. Chức danh: TRỢ LÝ DỰ ÁN (KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH)

3. Nhiệm vụ chung

Tham gia và hỗ trợ các hoạt động của mục 2.1.3.b – thuộc tiểu hợp phần 2.1 “Nâng cao năng lực quản lý y tế” – dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)”.

4. Nhiệm vụ cụ thể

4.1. Hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động dự án

 • Tham gia lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động dự án do Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế - Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện.
 • Làm đầu mối liên lạc giữa nhóm dự án HPET – Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế - Trường Đại học Y tế Công cộng với BQL dự án HPET trung ương và các đối tác.
 • Tham gia tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị trong khuôn khổ dự án.
 • Thực hiện công tác hậu cần các hoạt động

4.2. Hỗ trợ công tác hành chính và thanh quyết toán

 • Hỗ trợ nhóm điều phối dự án lập dự trù kinh phí tổng thể và chi tiết các hoạt động của mục 2.1.3.b
 • Liên hệ với BQL dự án trung ương để thúc đẩy quá trình phê duyệt dự toán, giải ngân và quyết toán các hoạt động
 • Thực hiện việc thanh quyết toán các hoạt động dự án theo dự trù kinh phí đã được phê duyệt

4.3. Các hoạt động khác

 • Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của nhóm điều phối dự án Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế - Trường Đại học Y tế Công cộng.
 • Hỗ trợ các cán bộ khác của Viện khi có yêu cầu.

Yêu cầu đối với ứng viên

 • Có trình độ đại học, chuyên ngành Y tế công cộng hoặc Tài chính, Kế toán;
 • Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt;
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao;
 • Có khả năng thực hiện các công việc yêu cầu sự cẩn thận, tỉ mỉ;
 • Thành thạo tin học cơ bản (Words, Excel);
 • Sử dụng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)

5. Hình thức, thời gian hợp đồng và kinh phí

 • Hình thức hợp đồng: Toàn thời gian
 • Thời gian bắt đầu công việc: từ 01/2018
 • Lương theo thỏa thuận.